Masaki Suzuki(ALTI)

Hirokazu Takagi(ASCH)

Teiji Ishizawa(Ash)

Yuya Kawaragi(DaB)

Seitaro Fukao(GARDEN Tokyo)

Yoshikazu Saito(kakimoto arms)

Kyoka Mitsuyama(LIM)

Toshiya Osaka(MASHU)

Satoru Tsutiya(MINX)

Masahiro Teshima(RT HAIR CREATION)

Ryo Ikarashi(SNIPS)

Kosei Someya(uka)1 2 3