Tomohiro Sato(SNIPS)

Kyoka Mitsuyama(LIM)

Satoru Tsutiya(MINX)

Yoshikazu Saito(kakimoto arms)

Teiji Ishizawa(Ash)

Hirokazu Takagi(ASCH)

Reona Yamaguchi(AFLOAT)

Masaki Suzuki(ALTI)

Naoya Kikugawa(SARA)

Kosei Someya(uka)

Masahiro Teshima(RT HAIR CREATION)1 2 3